Källsortering på Blåsenhus

Det finns möjlighet att återvinna avfall i de återvinningskärl som finns placerade i Blåsenhus. Förutom möjligheten att slänga brännbart material finns det kärl för komposterbart, plast, pappersförpackningar, glas samt metall.

På intendenturen kan anställda lämna in avfall från sina arbetsrum såsom plastemballage, batterier, elektroniskt avfalllampor och trasigt glas.

Avfallsriktlinjer

Uppsala universitet har tagit fram riktlinjer för avfall som ska efterlevas på varje campus.

Sex stycken olika återvinningskärl för sortering av avfall
Återvinningskärl
Senast uppdaterad: 2021-10-25