Intendenturstyrelsens sammansättning

Ordförande
Timo Hursti (Föreståndare)

Ledamöter
Jonas Almqvist (Prefekt för institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier )
Cecilia Natvig (Företrädare för Blåsenhusbiblioteket)
Christer B Andersson (Tf. enhetschef vid Avdelningen för kvalitetsutveckling)
Can Ismail (Företrädare för studenterna)

Närvaro- och yttranderätt
Anna Hagborg (Företrädare för fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper)
Fredrik Movitz (Huvudskyddsombud)
Madeleine Larsson (Intendent)

Övriga
Anna Liljas (Sekreterare)
Catarina Dahlqvist (Ekonom)

Senast uppdaterad: 2022-06-09