Digitala möten

Innehåll:

Behöver du ordna ett möte/undervisning med en grupp som finns på distans? I Blåsenhus finns följande möjligheter:

E-möte

Sal 12:128 och 13:029 är utrustade med e-mötesteknik för att lärare ska kunna föreläsa för studenter som är med på distans genom Zoom och i salen samtidigt (hybridföreläsning). 

Läraren kopplar in USB- samt HDMI-kabeln som finns i salen till sin dator och startar Zoom-mötet via sin laptop. Mikrofoner och kameran i salen kopplas då till Zoom-mötet. För att distansdeltagarna ska kunna höra vad som sägs i salen måste mikrofoner användas. Studenterna pratar i Catchboxen och lärare pratar i headset som finns i salen.

Åhörarvy från hybridsal
Kameran som finns i salen är riktad mot läraren.

Logitech conference cam connect

Enkel videokonferenslösning för möten i mindre rum. Den fungerar både som webbkamera och en ljudenhet med ditt videokonferensprogram. Anslut kameran via USB-anslutning på PC, Mac eller Chromebook och använd kameran för möten via Skype eller Zoom. Ingen speciell programvara behöver laddas ner.

Boka i förväg genom att maila till reception@blasenhus.uu.se

Videokonferens

Vill du ha högsta kvalité på mötet väljer du videokonferens. Utrustning finns i hörsalarna Eva Netzelius (125 platser), Gunnar Johansson (125 platser) samt Betty Pettersson (14:031) . Möjlighet till videokonferens finns även i lärosal 12:228 (36 platser) samt i sammanträdesrum 24:307 (10 platser).

Teknisk utrustning för möte
Bild tagen från 24:307

Zoom

För undervisning och möten på distans fungerar Zoom som är en e‑mötestjänst levererad av Sunet/Nordunet. Ett möte via Zoom kan anslutas med en Zoom-klient eller en webbläsare. Även traditionella videokonferenssystem med H323 och SIP fungerar.

Funktioner hur man aktiverar Zoom, bjuder in till ett möte, finns samlat på universitetets Zoomsida.

Senast uppdaterad: 2022-02-11