Välkommen att boka konferens i Blåsenhus

Under er konferens är ni välkomna att vända er till receptionen i entréhallen vid frågor och funderingar.

Bokningsförfrågan

Din bokningsförfrågan och bokning av konferens mailas till lokalbokning och intendent

Bokningsbara lokaler.

OBS! Om bokningen avser sen kväll eller helgdag (dvs. tider utanför våra ordinarie öppettider) tillkommer kostnad för teknikhjälp/personal.

Inför konferensen

När lokal är bokad:

 • kontakta intendenten för t.ex. visning av lokal, beställningar och övriga frågor.
 • beställ gärna förtäring såsom lunch/middag/kaffe/fika etc genom att kontakta restaurang Feiroz som har sin verksamhet på entréplanet.
 • ska evenemangsarrangören fylla i checklistan för riskbedömning (Riskanalys) senast 10 arbetsdagar före evenemanget. Säkerhetsenheten gör sedan en riskanalys och bedömer behovet av säkerhetshöjande åtgärder.

Ev. kostnader för säkerhetsåtgärder faktureras respektive arrangör.

Några veckor innan konferensen, bestäm ett möte med intendenten för att gå igenom aktuell bokning, säkerhetsföreskrifter och eventuella ändringar etc.

Vad du kan beställa
 • mäss- och utställningsplats i entréhallen
 • registreringsbord
 • passerkort till bokade lokaler
 • teknikhjälp
 • Plats vid mingelytan
  (kaffe och förtäring bokas via Feiroz)
 • ståbord/fällbord
 • skärmväggar
 • ljudanläggning
 • extra sopkärl

Parkering

På angiven parkeringskarta är område B, D, F, H (inte alla platser) I, J, L (inte alla platser), P samt delar av O allmän parkering. Avgift erläggs i betalautomat.

Det är möjligt att skicka parkeringskartan till konferensdeltagare i förväg. Bifoga pdf-filen med parkeringskartan.

Parkeringssidan för Blåsenhusområdet.

Symbol for Wi-Fi

WiFi för gäster

UU-Guest är det trådlösa nätverket för tillfälliga besökare och gäster på Uppsala universitet. Väl inloggad gäller uppkopplingen i 24 timmar.

Vid uppkoppling mot UU-Guest öppnas automatiskt en webbläsare på enheten som skall kopplas upp. Öpnnas ingen webbläsare, öppna upp ett webbläsarfönster manuellt. Väl på webbsidan ska ett konto skapas via Create new account.

För att kunna koppla upp sig mot nätverket UU-Guest behövs en mobiltelefon till vilken ett användarnamn och lösenord kan skickas med SMS.

Godsmottagning

Då vi har begränsad yta på godsmottagningen kan vi ta emot och förvara eventuellt gods tidigast 2 dagar innan konferens. Meddela intendenten innan leverans.

Leveransadress:
Blåsenhus intendenturområde
Att: Konferensens namn och datum för konferensen
(Ange även ett kontakttelefonnummer)
Von Kraemers allé 1E
752 37 Uppsala

Ventilationsknapp

Intendenturen har tillsammans med Akademiska hus arbetat med att sänka energiförbrukningen. Som ett resultat av detta arbete beslutade intendenturstyrelsen att installera ventilationsknappar för att minska energiförbrukningen. Därför stängs den automatiska ventilationen av på kvällar och helger. Vid arbete under tider då ventilationen inte är automatiskt påslagen går det att aktivera ventilationen via knappar som sitter ute i korridorerna.

Ordinarie ventilation är aktiverad måndag till fredag kl. 06.00 - 16.30. Övriga tider aktiveras ventilationen via knappar som finns utplacerade i korridorerna på respektive våningsplan. Ventilationen är då igång i aktuell huskropp under 2 timmar.

Bokningsperioder

Lokaler i Blåsenhus är bokningsbara för vårterminen tidigast 15 december och inför höstterminen tidigast 15 juni. Blåsenhus egna verksamheter ska schemalägga sina kurser först, därefter kan andra verksamheter inom Uppsala universitet eller externa förhyrare göra bokningar. Undantag kan göras om tiden för konferensen ligger utanför ordinarie termin eller bedöms av lokalbokare som ”lågsäsong”.

Senast uppdaterad: 2021-03-02