Betty Pettersson

Betty Pettersson-salen har 64 platser och biosittning.
Hitta till salen via Mazemap

Teknisk utrustning

  • Stationär dator
  • Två projektorer
  • Dokumentkamera
  • Två headset
  • Högtalare
  • Hörslinga
  • Teckentolksbelysning
  • Videokonferensutrustning

Salen är utrustad med två projektorer
Med två projektorer ges flera valmöjligheter för visning
Åhörarna sitter i en biosittning
Vy från den översta raden i salen
Vy från åhörarplats
Med utsikt från sidan på den översta raden

Senast uppdaterad: 2022-02-11