Grupprum

Det finns ett 20-tal grupprum. De är utrustade med en whiteboardtavla.