Nattstängt på Blåsenhus from 1 november 2019

2019-11-01

UU STÄNGER NATTETID

Av säkerhetsskäl har Rektor beslutat att Uppsala universitets samtliga lokaler ska vara stängda för studenter nattetid.

Fr.o.m. 1 november har samtliga campusbyggnader nattetid.

På Blåsenhus gäller sedan tidigare att entrédörrarna är låsta 22.00-06.00.
Mellan dessa timmar har studenter ej tillträde till Blåsenhus.

Övriga lokala avvikelser på andra campus förekommer.

Kompenserande studieplatser för alla studenter finns i Segerstedhuset från måndagar 08.00, veckans alla dagar och timmar, fram till fredagar 21.00.

Läs mer på universitetets hemsida.

(Stängt under helgen)

Senast uppdaterad: 2021-03-02