Om campus Blåsenhus

Innehåll:

Historia

Blåsenhus som är ett av Uppsala universitets modernaste campus finns i kvarteret med samma namn och ligger mitt emot Segerstedthuset.

Själva Blåsenhusområdet har en historia som sträcker sig hela 350 år tillbaka i tiden och marken har under en lång tid varit i statlig ägo och kopplad till landshövdingens residens, Uppsala slott. Redan 1945 avsattes kvarteret för "allmänna ändamål" och har sedan dess funnits med som en central resurs för utbyggnad av universitetet.

I januari 2004 så tillsatte dåvarande rektor Bo Sundqvist en utredningsgrupp på att föreslå innehåll och organisation vid ett centrum för lärande i ett nybyggt kvarter - vilket skulle visa sig bli i Blåsenhusområdet. Arbetsnamnet på den nya campusbyggnaden kom att vara Pedagogikum och syftar på namnet för det Seminarium Pædagogicum som fanns vid Uppsala universitet på 1800-talet. Då även Institutionen för psykologi kom att flytta sin verksamhet till "Pedagogikum" ändrades namnet till Blåsenhus.

För dig som vill läsa mer om Blåsenhus och dess omgivning finns det ett häfte på tolv sidor med historia om Blåsenhusområdet: Kvarteret Blåsenhus - en historisk återblick.

Namnet Blåsenhus

Det finns olika teorier kring namnet Blåsenhus. Mats Wahlberg, docent i nordiska språk har skrivit om området Blåsenhus i två olika uppsatser. I den första uppsatsen "Ortnamn kring Uppsala arkivcentrum" går det att läsa om namnet Blåsenhus. "Språk i tid", skrifter utgivna och som tillängnades Mats Thelander på 60-årsdagen tar kort upp Blåsenhus under kapitlet "Bostadsområden".

De kända tillfälliga studentbarackerna som fanns i Blåsenhusområdet på 1960-talet fram till i början av 70-talet när de revs, sades vara av dålig och dragig standard och folk ska då ha menat att namnet Blåsenhus ska ha gett upphov till namnet på området, men det stämmer alltså inte.

Campus Blåsenhus födelse

Fredagen den 20 april 2007, kl. 14.00 togs det första spadtaget för vad som skulle bli campus Blåsenhus. De som fick äran att ta första spadtaget var Peter Nordgren, styrelseordförande Uppsalahem, Hans Antonsson, regiondirektör Akademiska Hus samt Anders Hallberg, dåvarande rektor på Uppsala universitet. Byggnaden stod klar 2009 och Blåsenhus stoltserar sedan dess med en yta på 25 000 m². De första studenterna anlände till vårterminens start 2010 och den officiella invigningen ägde rum torsdagen den 11 mars samma år.

Utbildningar på Blåsenhus

I Blåsenhus utbildas framtida lärare, personalvetare, beteendevetare och psykologer. Här sker också forskning, samt utbildningar för universitetets egen personal, men även uppdragsutbildning, fortbildning, samt befattningsutbildning av skolledare.

Innan flytten in i Blåsenhus var många av de institutioner vid universitet som på olika sätt arbetar med lärarutbildningen (pedagogik och didaktik) utspridda över staden, men nu ingår alla i samma institution och ryms under samma tak. Mer om vilka organ som finns i Blåsenhus går att se i menyn under institutioner, avdelningar och enheter.

Som studerande i Blåsenhus har man tillgång till både ljusa och öppna ytor där man kan bedriva sina studier. Om vädret tillåter finns det även möjlighet att studera utomhus.

Mer information om kvarteret Blåsenhus finns på Akademiska Hus hemsida, www.akademiskahus.se/ditt-campus/uppsala/blasenhus/

Prisbelönad

Byggnaden Blåsenhus tilldelades UNT:s stadsmiljöpris 2011.

Hjärtligt välkomna!

 • Huvudentrén
 • Gatuadressen
 • Plantskolegränd
 • Innergården
 • Framsidan av Blåsenhus
 • Studentkorridor
 • Spång på våningsplan 2
 • Vy från våningsplan 3
 • Laborativa lärosalen
 • Panorama - innergården
 • Vy från Botaniska trädgården
 • Dammen
Senast uppdaterad: 2022-02-10