Säkerhet på Blåsenhus

Att ha kännedom om huset och dess utrymningsvägar kan vara avgörande i en krissituation. Studera utrymningsplanerna som finns uppsatta på strategiska platser i huset (det är allas skyldighet att ta del av utrymningsplanen).

Universitetets larmnummer: 018-471 25 00

Uppsala universitets larmnummer används vid risk för, eller konstaderad:

 • allvarlig person-, miljö-, eller egendomsskada
 • skada på universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil
 • allvarlig påverkan på institutionens eller universitetets verksamhet

Om det behövs akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, vänligen uppge följande:

 • Ditt namn
 • Plats (Uppsala universitet, Blåsenhus, von Kraemers allé)
 • "Vi behöver väktarstöd omgående på grund av..."

 Obs! Vid akut fara för liv, hälsa och egendom ska SOS Alarm kontaktas!
(00)112
00 gäller om du ringer från kontorstelefonen

 Uppsala universitet har en informationsida om säkerhetsarbetet.

Håll utrymningsvägar fria

Hjälp till så att inga utrymningsvägar blir blockerade.

Är en utrymningsväg blockerad, en nöddörrar till exempel - vänligen hjälp till med att flytta stolen, bordet eller vad det kan vara som blockerar, alternativt säg till i receptionen så åtgärdar intendenturen blockeringen.

Tänk på att aldrig blockera en nödutgång eller utrymningsväg!

Utrymningslarm på Blåsenhus

Om ett utrymningslarm ljuder, lämna byggnaden i lugn takt. Vänligen bege dig till uppsamlingsplatsen som finns på parkeringsplatsen på innergården.

Ingen utgång sker mot huvudentrén, von Kraemers allé 1 A, då räddningstjänsten kommer den vägen.

Det är viktigt att ingen står kvar intill byggnaden, utan alla ska ta sig till uppsamlingsplatsen (räddningstjänsten kan behöva komma intill huskroppen med utryckningsfordonen).

Någon från intendenturen, försedd med en reflexväst och megafon, alternativt någon från räddningstjänsten kommer låta meddela när det är säkert att gå in igen. Tills dess ska alla stanna utomhus.

Att tänka på vid brand
 1. VARNA omgivningen
 2. RÄDDA men ej vid för fara för eget liv
 3. LARMA 112
 4. SLÄCK branden om möjligt
 5. STÄNG in branden
 6. ALDRIG ta hissen - ta trapporna via nödutgången

Utrymningsplan

Blåsenhusbyggnaden med nödutgångar och förbud mot att uppehålla sig vid larm.
Nödutgångar och återsamlingsplats för Blåsenhus

Utrymningsstol

I händelse av en nödsituation, t.ex. vid utrymningslarm blir hissarna automatiskt avstängda och kan inte användas. Personer med funktionshinder, som är skadade eller på annat sätt är förhindrade att gå i trappor kan utrymmas med hjälp av utrymningsstol.

I Blåsenhus finns fyra utrymningsstolar och de är placerade:

 • I anslutning till receptionen i entréhallen
 • I hus 14, plan 0 vid entrén mot Botaniska trädgården
 • I trapphus 11 utanför hissarna på källarplanet
 • I personalkorridor hus 21, plan 2

Bild som visar en översiktskarta på Blåsenhus med markeringar om var utrymningsstolarna står placerade.

Första hjälpen

I receptionen finns följande:
 • Hjärtstartare
 • Blodstoppande förband
 • Plåster
 • Skyddshandskar
 • Sårtvättare
 • Krislåda med bland annat ljus och diverse information om krishantering

Tyvärr kan inte receptionen tillhandahålla med huvudvärkstabletter eller andra smärtlindrande mediciner.

Defibrillator

På Blåsenhus finns två stycken defibrillatorer (hjärtstartare). De är placerade på entréplanet. En finns på väggen intill receptionen samt en i anslutning till ingång 1 C, längst ner i korridor 14 vid hus 13. 

Utöver defibrillatorn finns även en sax, skyddshandskar samt en rakhyvel att tillgå.

Senast uppdaterad: 2022-10-06