Säkerhet på Blåsenhus

Att ha kännedom om huset och dess utrymningsvägar kan vara avgörande i en krissituation. Studera utrymningsplanerna som finns uppsatta på strategiska platser i huset (det är allas skyldighet att ta del av utrymningsplanen).

Security at Blåsenhus

Uppsala university has contracted a secure solutions company to provide a safe and secure working environment for all that students, personnel and the public that spend time on our premises.

Securitas Sverige AB delivers security solutions to the University.

 

FOR EMERGENCIES PLEASE CONTACT: 018 471 25 00 

For urgent emergencies of life and death please call 112

Håll utrymningsvägar fria

Hjälp till så att inga utrymningsvägar blir blockerade.

Är en utrymningsväg blockerad, en nöddörrar till exempel - vänligen hjälp till med att flytta stolen, bordet eller vad det kan vara som blockerar, alternativt säg till i receptionen så åtgärdar intendenturen blockeringen.

Tänk på att aldrig blockera en nödutgång eller utrymningsväg!

Evacuation

In case the voice alarm sounds, look for the nearest exit (evacuation door). The collection point is located on the backyard - at the parking.

Someone from the campus management will announce when it´s safe to go back in.

Att tänka på vid brand
 1. VARNA omgivningen
 2. RÄDDA men ej vid för fara för eget liv
 3. LARMA 112
 4. SLÄCK branden om möjligt
 5. STÄNG in branden
 6. ALDRIG ta hissen - ta trapporna via nödutgången

Utrymningsplan

 • Larmet ljuder
 • Gå ut genom närmaste nödutgång
 • Bege dig till uppsamlingsplatsen på innergården (stå ej intill byggnaden)
 • Information ges när det är tillåtet att gå in i byggnaden igen
Blåsenhusbyggnaden med nödutgångar och förbud mot att uppehålla sig vid larm.
Nödutgångar och återsamlingsplats för Blåsenhus

Utrymningsstol

I händelse av en nödsituation, t.ex. vid utrymningslarm blir hissarna automatiskt avstängda och kan inte användas. Personer med funktionshinder, som är skadade eller på annat sätt är förhindrade att gå i trappor kan utrymmas med hjälp av utrymningsstol.

I Blåsenhus finns fyra utrymningsstolar och de är placerade:

 • I anslutning till receptionen i entréhallen
 • I hus 14, plan 0 vid entrén mot Botaniska trädgården
 • I trapphus 11 utanför hissarna på källarplanet
 • I personalkorridor hus 21, plan 2 (låst korridor)

Bild som visar en översiktskarta på Blåsenhus med markeringar om var utrymningsstolarna står placerade.

Första hjälpen

I receptionen finns följande:
 • Hjärtstartare
 • Blodstoppande förband
 • Plåster
 • Skyddshandskar
 • Sårtvättare
 • Krislåda med bland annat ljus och diverse information om krishantering

Tyvärr kan inte receptionen tillhandahålla med huvudvärkstabletter eller andra smärtlindrande mediciner.

First Aid

In case of emergencies (cardiac arrest) at Blåsenhus, please note the location of two heart defibrillators in the building; one on the wall beside reception and one at the 1C entrance. Defibrillators can be used in conjunction with CPR.At Blåsenhus there is a heart defibrillator that can be used at a cardiac arrest. There are two located in the building, one at the wall next to the reception and one at entrence 1 C. Those can be used together with the mouth to mouth method in emergencies.

Last modified: 2022-02-11