Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö vid Uppsala universitet skapar öppenhet, bidrar till akademisk excellens och samhällsnytta. Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som studerande. Det gäller både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Skyddsombud

Intern sida med information kring skyddsombud - Inlogg krävs (Endast Blåsenhusanställda)

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. Tillträde till något av rummen fås genom receptionen. I vilrummen får det endast vistas en person per rum och tillfälle. Vilrummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.

Doftpolicy

I Blåsenhus värnar vi om anställda, studenter och besökare. För allas trevnad förväntas alla att följa framtagna riktlinjer och policys gällande rökning och starka dofter.

Rökning:
"Intendenturområdena följer rektors beslut om rökförbud vid entréer, samt har valt att följa Statens folkhälsoinstituts rekommendationer i fråga om e-cigaretter, vattenpipor och liknande rökverk".

Det innebär att rökning inte är tillåtet inomhus, samt inom en radie av 15 meter från husets alla entrédörrar.

Doftpolicy:
Starka dofter ska inte användas i Blåsenhus. Undvik därför användning av exempelvis parfym/rakvatten, starkt doftande blommor, och påträngande lukter till följd av tobaksrök.