Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö vid Uppsala universitet skapar öppenhet, bidrar till akademisk excellens och samhällsnytta. Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som studerande. Det gäller både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Skyddsombud

Arbetstagarnas representanter (skyddsombud) ansvarar för att bevaka frågor som rör arbetsmiljön. För kontakt med skyddsombud på Blåsenhus.

Tillbud

Alla anställda och studenter har ansvar för att rapportera tillbud till prefekt/motsvarande. Rapportering görs på tillbudsblankett och skickas till tillbud@uadm.uu.se och kopia till intendenten, madeleine.larsson@blasenhus.uu.se samt till HSO-omrade-2@uadm.uu.se för kännedom och eventuell åtgärd. Tillbudsrapporten sparas på institutionen/motsvarande för uppföljning.

Läs mer om anmälan, åtgärder och arbetsgivaransvar vid tillbud.

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. För tillträde, gå till receptionen. Det får endast vistas en person per rum och tillfälle. Vilrummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.

Doftpolicy

I Blåsenhus värnar vi om anställda, studenter och besökare. För allas trevnad förväntas alla att följa framtagna riktlinjer och policys gällande rökning och starka dofter.

Rökning:
"Intendenturområdena följer rektors beslut om rökförbud vid entréer, samt har valt att följa Statens folkhälsoinstituts rekommendationer i fråga om e-cigaretter, vattenpipor och liknande rökverk".

Det innebär att rökning inte är tillåtet inomhus, samt inom en radie av 15 meter från husets alla entrédörrar.

Doftpolicy:
Starka dofter ska inte användas i Blåsenhus. Undvik därför användning av exempelvis parfym/rakvatten, starkt doftande blommor, och påträngande lukter till följd av tobaksrök.