Miljöarbete på Blåsenhus

Sedan hösten 2017 finns det inte längre några papperskorgar i arbetsrummen på Blåsenhus. Detta är ett led i vårt miljöarbete för att uppmana alla anställda till att källsortera sitt skräp i de återvinningskärl som finns utplacerade i våra korridorer.

För att minska energiförbrukningen stängs den automatiska ventilationen av på kvällar och helger. Arbetar du på tider då ventilationen inte är automatiskt påslagen kan du själv aktivera ventilationen via knappar som sitter ute i korridorerna. 

Vid kortare lokala tjänsteresor, upp till 5 kilometer, är promenad eller cykel förstahandsalternativen. Blåsenhus erbjuder lån av både dam- och herrcykel, samt två elcyklar. Istället för långa resor till möten, kan kanske telefon-, web-, eller videokonferens vara ett bra miljövänligt alternativ. Välkommen att boka ditt nästa digitala möte redan nu.

Läs mer om Uppsala universitets riktlinjer för tjänsteresor och möten.

Universitetet arbetar aktivt med miljöfrågor på många nivåer i organisationen, från övergripande centrala åtgärder och riktlinjer till de enskilda anställdas arbete i vardagen. Läs mer om detta arbete på medarbetarportalen.

Miljöombud

För ett effektivt miljöledningsarbete krävs att miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten. Därför finns sedan 2013 en miljöombudsorganisation vid universitetet. Miljöombudsorganisationen innebär att institutioner/motsvarande vid Uppsala universitet ska ha ett miljöombud med möjlighet att avsätta erforderlig arbetstid till miljöarbete.

I Blåsenhus finns det fyra stycken miljöombud.

Vill du också bli miljöombud?

  • kontakta prefekt/motsvarande för att se om det ryms i tjänsten.
  • fyll i följande blankett och skicka in enligt instruktioner i blanketten.

Läs mer om uppdraget i dokumentet och se informationsfilmen på MP: https://mp.uu.se/web/info/stod/miljo/miljoombud

Miljöombuden på Blåsenhus

Källsortering på Blåsenhus

No information in english

Ventilationsknapp

Intendenturen har tillsammans med Akademiska hus arbetat med att sänka energiförbrukningen. Som ett resultat av detta arbete beslutade intendenturstyrelsen att installera ventilationsknappar.

Ordinarie ventilation är aktiverad måndag till fredag kl. 06.00 - 16.30. Övriga tider aktiveras ventilationen via knappar som finns utplacerade i korridorerna på respektive våningsplan. Ventilationen är då igång i aktuell huskropp under 2 timmar.

Lokalvården

Under 2016-2017 arbetade lokalvårdsenheten tillsammans med enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö vid byggnadsavdelningen med att certifiera universitetets lokalvårdsverksamhet enligt Svanens kriterier. Från och med 8 juni 2017 är lokalvården certifierade. 

Vid frågor om städning eller lån av städvagn går det bra att kontakta serviceledaren, lokalvardenblasenhus@uadm.uu.se

Bicycle

As an employee here at Blåsenhus, you have the oppertunity to borrow a bicycle if you have an errand in the city.

You collect the key at the reception and a guidance to find where the bicycles are parked.

Cykelvänlig arbetsplats

Uppsala universitet vill uppmuntra sina medarbetare att cykla till och från jobbet eller i tjänsten. Genom Uppsala kommuns satsning "cykelvänlig arbetsplats" kan medarbetare vid Blåsenhus förbättra sin hälsa och bidra till bättre miljö. Blåsenhus har deltagit i projektet sedan 2015. Läs mer på www.uppsala.se/kampanjsidor/cykelvanlig-arbetsplats.

Läs gärna reportaget om cykelvänlig arbetsplats som det skrevs om i nummer 5 av Universen.

Digitala möten

Behöver du ordna ett möte/undervisning med en grupp som finns på distans? I Blåsenhus finns följande möjligheter:

Videokonferens


Vill du ha högsta kvalité på mötet väljer du videokonferens. Vi har utrustning i hörsal Eva Netzelius (125 platser), Gunnar Johansson (125 platser) 12:228 (36 platser) samt i sammanträdesrum 24:307 (10 platser).
Vår utrustning har codec som klarar standarden H323.

Bild tagen från 24:307

Streaming (livesändning)


Om du har bokat ett videokonferensmöte har du även möjlighet att spara sändningen för senare bruk eller att livesända mötet på nätet. Om du önskar denna funktion så är det viktigt att detta bokas samtidigt som lokalbokningen. Precis som med videokonferens används hörsalarna Eva Netzelius, Gunnar Johansson, sammanträdesrum 24:307 eller lärosal 12:228.

Boka dessa lokaler bokas via lokalbokning@edu.uu.se. Vänligen uppge att det gäller videokonferens eller streaming vid din bokning.

Adobe Connect-möte


Ett webmöte, till exempel med Adobe Connect, gör du direkt från din dator. Om ni är flera som skall delta i samma möte så bokar du ett sammanträdesrum och kontaktar dataservice@blasenhus.uu.se så hjälper vi dig med web-kamera, mikrofon och att komma igång med mötet.

Skype business-möte


På samma sätt som med Adobe Connect så kan vi assistera vid ditt Skype-möte om du vill sitta i något av våra mötesrum. Just nu börjar Skype for business användas vid Uppsala universitet, vilket kan komma att leda till fler möten.