Miljöarbete på Blåsenhus

Sedan hösten 2017 finns det inte längre några papperskorgar i arbetsrummen på Blåsenhus. Detta är ett led i miljöarbetet att uppmana alla anställda till att källsortera sitt skräp i de återvinningskärl som finns utplacerade korridorerna.

För att minska energiförbrukningen stängs den automatiska ventilationen av på kvällar och helger. Vid arbete under tider då ventilationen inte är automatiskt påslagen går det att aktivera ventilationen via knappar som sitter ute i korridorerna. 

Vid kortare lokala tjänsteresor, upp till 5 kilometer, är promenad eller cykel förstahandsalternativen. Blåsenhus erbjuder för sina anställda lån av tjänstecykel varpå två är elcyklar. Istället för långa resor till möten, kan kanske telefon-, eller ett webbaserat möte vara ett bra miljövänligt alternativ. Välkommen att boka ditt nästa digitala möte redan nu.

Uppsala universitet har tagit fram riktlinjer för jänsteresor och möten.

Universitetet arbetar aktivt med miljöfrågor på många nivåer i organisationen, från övergripande centrala åtgärder och riktlinjer till de enskilda anställdas arbete i vardagen.

Källsortering på Blåsenhus

No information in english

Ventilationsknapp

Intendenturen har tillsammans med Akademiska hus arbetat med att sänka energiförbrukningen. Som ett resultat av detta arbete beslutade intendenturstyrelsen att installera ventilationsknappar.

Ordinarie ventilation är aktiverad måndag till fredag kl. 06.00 - 16.30. Övriga tider aktiveras ventilationen via knappar som finns utplacerade i korridorerna på respektive våningsplan. Ventilationen är då igång i aktuell huskropp under 2 timmar.

Cykelvänlig arbetsplats

Uppsala universitet vill uppmuntra sina medarbetare att cykla till och från jobbet eller i tjänsten. Genom Uppsala kommuns satsning "cykelvänlig arbetsplats" kan medarbetare vid Blåsenhus förbättra sin hälsa och bidra till bättre miljö. Blåsenhus har deltagit i projektet sedan 2015. www.uppsala.se/kampanjsidor/cykelvanlig-arbetsplats.

Information om tjänstecykel för anställda på Blåsenhus - Inloggning krävs (Endast Blåsenhusanställda).

Ett reportag om cykelvänlig arbetsplats finns i nummer 5 av Universen

Digitala möten

Behöver du ordna ett möte/undervisning med en grupp som finns på distans? I Blåsenhus finns följande möjligheter:

Videokonferens


Vill du ha högsta kvalité på mötet väljer du videokonferens. Utrustning i hörsal Eva Netzelius (125 platser), Gunnar Johansson (125 platser) 12:228 (36 platser) samt i sammanträdesrum 24:307 (10 platser).

Bild visar hur rum 24:307 ser ut med teknisk utrustning.
Bild tagen från 24:307

Streaming (livesändning)


Det finns möjlighet att streama en sändning och spara för senare bruk, men det fungerar även att livesända mötet på nätet. Önskas denna funktion är det viktigt att detta bokas samtidigt som lokalbokningen. Precis som med videokonferens används hörsalarna Eva Netzelius, Gunnar Johansson, sammanträdesrum 24:307 eller lärosal 12:228.

Boka dessa lokaler bokas via lokalbokning@edu.uu.se. Vänligen uppge att det gäller videokonferens eller streaming vid din bokning.

Zoom


För undervisning och möten på distans fungerar Zoom som är en e‑mötestjänst levererad av Sunet/Nordunet. Ett möte via Zoom kan anslutas med en Zoom-klient eller en webbläsare. Även traditionella videokonferenssystem med H323 och SIP fungerar.

Funktioner hur man aktiverar Zoom, bjuder in till ett möte, finns samlat på universitetets Zoomsida.