Intendenturservice

Intendenturen erbjuder alla anställda i Blåsenhus, support inom IT och allmänteknik.

Kontaktuppgifter till intendenturen

Intendenturen

Intendenturen ansvarar för gemensamma funktioner för de institutioner, avdelningar och enheter som är verksamma inom Blåsenhus. Det omfattar bland annat IT-servicen i Blåsenhus, men även driften av undervisnings- och datorsalar samt övriga utrymmen. Intendenturen administrerar även nycklar, campuskort, post- och godshantering samt sköter kontakten med Akademiska Hus vid eventuella felanmälningar.

WiFi för gäster

UU-Guest är nätverket för tillfälliga besökare och gäster. När kontot är skapat är det giltigt i 24 timmar. För att kunna koppla upp sig behövs en mobiltelefon (smartphone) till vilken ett användarnamn och lösenord kan skickas med SMS. Läs mer om hur du skapar ett konto.

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. För tillträde, gå till receptionen. Det får endast vistas en person per rum och tillfälle. Vilrummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.

Post

Intendenturen ansvarar för att leverera post, internpost och paket till postrummen i Blåsenhus.

Små paket levereras och lämnas i postrummen. Större paket levererar vi generellt direkt till beställaren, om ingen annan överenskommelse har gjorts.

Terminstid levereras post två gånger varje vardag mellan klockan 09.30 och 11.00 samt klockan 14.30 och 15.00.

Utgående post lämnas i respektive postrum senast kl. 14.30. Det går även att lämna utgående post i intendenturkorridoren senast kl. 15.30.

Vid frågor om paketleverans, kontakta intendentur@blasenhus.uu.se

Posttider - Leverans och hämtning

Post levereras:

 • 09.30 - 11.00
 • 14.30 - 15.00

Utgående post hämtas:

 • 14.30

Lokalvården

Under 2016-2017 arbetade lokalvårdsenheten tillsammans med enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö vid byggnadsavdelningen med att certifiera universitetets lokalvårdsverksamhet enligt Svanens kriterier. Från och med 8 juni 2017 är lokalvården certifierade. 

Vid frågor om städning eller lån av städvagn går det bra att kontakta serviceledaren, lokalvardenblasenhus@uadm.uu.se

Evening Technicans at Blåsenhus

When the reception is closed we have evening technicians. They are students at Uppsala University.

Please note for summer 2013

The reception won´t be staffed from 4pm from 10/6 – 2/9 this also includes 6/6, 7/6 & 21/6.

Duties for evening technicans

 • Give technical support if needed
 • Shut off all technincal equipment in lecturerooms/classrooms
 • To relive staff in the library and assist with closing the library
 • Collect lost and found items
 • The evening technicians can unfortunately not assist with access cards or purchases

Evening Technicans

Bojan Ralevic

Emeli Lande

Mathilde Hansen

Philip Gustafsson

Therese Wigerdal Erneryd

Erika Bengtsson

Personal

Kvällsvaktmäste som tjänstgör VT20

 • Fabian
 • Fredrika
 • Josefine
 • Kashma