Studentsidan för dig som studerar på Blåsenhus

På Uppsala universitets studentsida finns många svar på de spörsmål som inte besvaras på den här sidan.

Stationära datorer

Alla studenter som är inskrivna på någon av institutionerna på Blåsenhus har med sitt campuskort tillträde till datorsalarna 21:133, 21:134 samt 21:135. För att veta om det är uppbokat för undervisning i någon av datorsalarna finns ett schema i TimeEdit.

I biblioteket finns det datorer både på entréplanet och på källarplanet.

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. Tillträde till något av rummen fås genom receptionen. I vilrummen får det endast vistas en person per rum och tillfälle. Vilrummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.

Studentskåp

Det finns skåp att hyra för studenter som studerar på Blåsenhus. Skåpen är placerade på källarplanet och nyckel kvitteras ut i receptionen.

Skåpen lånas terminsvis, med undantag för höstterminen då skåpen ska tömmas på personliga ägodelar och nyckel återlämnas innan julledigheten.

Skåpen har måtten
Höjd: 56 cm
Djup: 52 cm
Bredd: 41 cm

Affischering på Blåsenhus

Anslagstavlorna är främst avsedda för anslag som är kopplat till utbildning, forskning och studentaktiviteter vid Uppsala universitet.

Affischering får endast ske på hänvisad anslagstavla. Vid minsta osäkerhet, fråga gärna i receptionen om vilka anslagstavlor det finns möjlighet att affischera på. Det är inte tillåtet att affischera på väggar, dörrar, tak, golv, pelare, inventarier, fönster, entréglas, ej heller i hissar.

Anslagets innehåll/budskap får under inga omständigheter kunna anses ha inslag av nedanstående punkter;

  • utgöra intrång i upphovsrätt, rätt till varumärke, eller andra immateriella rättigheter

  • innehålla inslag av pornografi, våld eller hets mot folkgrupp

  • strida mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja såsom exempelvis marknadsföringslagen och god marknadsföringssed


Anslag som inte uppfyller gällande regler för affischering tas bort!

Regler för affischering

Följande punkter måste uppfyllas för att anslag ska få sättas upp

  • Anslag får sitta uppe i maximalt en månad. Datumstämpel från receptionen krävs

  • Anslag med förtryckt datum behöver ingen stämpel och får sitta upp till angivet förtryckt datum

  • Inga dubbletter får sättas upp på samma tavla

  • Täck inte ett aktuellt anslag. Finn annan plats eller ta ner ett inaktuellt anslag om platsen önskas användas

  • Anslag fästs endast med knappnålar - finns att få i receptionen

Senast uppdaterad: 2022-02-10