Varför ett campuskort?

Universitetets lokaler är inte offentliga, men av praktiska skäl hålls entréhallen öppen dagtid på vardagar under terminstid. Ett campuskort som visar på att de som vistas i våra lokaler verkligen har behörighet bidrar till ökad trygghet. Flertalet lärosäten i Sverige har campuskort.

På Blåsenhus är trapphusen som leder till undervisningssalarna låsta, så därför är det viktigt att alla studenter skaffar ett campuskort.

Digitalt kösystem

För att undvika köbildnig när campukortet ska hämtas ut på Blåsenhus, vänligen ladda ner Q-Cloud-appen genom att scanna någon av QR-koderna. Ingen registrering krävs i applikationen vilket gör att det går bra att börja köa direkt

Vad är ett campuskort?

Campuskortet är ett multifunktionskort för inpassering in till och inne i campusbyggnaden, smidig inloggning på skrivarnalånekort vid universitetsbiblioteken samt funktion för reducerat pris (Taxa 2) vid parkering*. Alla som studerar vid universitetet ska ha ett campuskort.

Campuskortet inkluderar ett fotografi på kortinnehavaren och kan därför tydligare knytas till personen. Kortet är inte ett ID-kort i traditionell bemärkelse, men kan användas vid Uppsala universitet som en intern legitimation. Campuskortet har en QR-kod som kan scannas av och få fram kortägarens tolvsiffriga personnummer. Ur den synpunkten ska kortet ses som en värdehandling.

Campuskortet ska kontinuerligt förses med en giltighetsmarkering som visar på att kortet är giltigt, baserat på kursregistreringen/-arna. När giltighetsmarkeringen är på väg, eller har gått ut ska kortet förses med en ny markering genom att föra in kortet i någon av de ”kiosker” som står utplacerade på alla campus. Detta görs även första gången, i samband vid utlämnandet av campuskortet.

Införskaffande av campuskort

Möjlighet att beställa campuskortet kan göras när kursregistreringen är klar och behandlad vid den aktuella institutionen. Detsamma gäller för reservantagna.

Ansökan om campuskort skickas till studentmailen. Inloggad på Studentportalen finns åtkomst till inkorgen dit all mailkorrespondes skickas till studenter på Uppsala universitet. Inkluderat i mailet finns instruktioner om hur ett fotografi laddas upp.

Illustrerat var kuvertet som leder till inkorgen finns placerad, väl inloggad på studentportalen

När fotografiet är granskat och godkänt kommer ett svarsmail om att campuskortet kan hämtas ut på valfritt campus. För uthämtning av campuskort krävs en giltig ID-handling.

Skulle du av någon anledning inte ha fått något mail om campuskort:

 • Blev du alldeles nyligen registrerad? Vänta en dag eller två
 • Kontrollera efter eller gör en sökning i inkorgen efter ett mail från Uppsala universitet med ämnesraden "Begäran om foto och PIN-kod"
 • Har du vidarebefordrat din studentmail till din privata e-post?
  Kontrollera skräpposten i din privata inkorg
 • Har du trots punkterna ovan inte fått något mail?
  Skriv till servicedesk@uu.se

Fotografi

Ett godkänt fotografi ska följa nedanstående punkter för att godkännas.

 • Fotot ska avbilda kortinnehavaren och vara välliknande
 • Fotot får vara högst 1 år gammalt
 • Endast huvudet ska avbildas
 • Hela ansiktet ska synas och vara avbildat rakt framifrån
 • Blicken ska vara riktad mot kamerans lins
 • Ögonen ska vara öppna och väl synliga
 • Glasögon får inte ge reflexioner eller skuggor
 • Endast färgfotografier är godkända
 • Bakgrunden ska vara ljus och neutral
 • Ansiktet ska vara jämnt belyst
 • Det får inte finnas skuggor i bakgrunden
 • Huvudbonad får endast bäras av medicinska eller religiösa skäl
 • Bilden skall ha god skärpa
 • Mörka eller färgade glasögon får inte bäras

Regler för campuskort

De uppsatta reglerna för campuskortet säger att:

 • kortet är personligt och får inte lånas ut
 • pinkoden inte får förvaras tillsammans med kortet
 • studenter ska ha en giltighetsmarkering på kortet
 • det inte är tillåtet att göra anteckningar eller annan åverkan på kortet

Fotostudio

För de som inte har möjlighet att ladda upp ett eget fotografi kan hjälp fås i receptionen. Detta gäller endast fredagar kl. 08.00 - 09.00 under ordinarie terminstid, dock inte på kläm- eller röda dagar. Ingen tidsbokning krävs.

Säkerhet kring campuskortet

BORTTAPPAT CAMPUSKORT

Förlorat campuskort ska spärra snarast möjligt. Gå till uu.se/konto och välj gemensam webbinloggning.

Tänk på att campuskortet har en QR-kod där kortinnehavarens tolvsiffriga personnummer finns. Ur en säkerhetssynpunkt för individen är det därför viktigt att veta att ett förlorat kort som en obehörig har tillgång till således har tillgång till för- och efternam, fotografi samt personnumret.


VID IN-/UTPASSERING

 • Se till att stänga dörren efter passage!
 • Släpp inte in obehöriga personer i campus
 • Håll inte dörren öppen - stäng när kortläsaren avger varningssignal!
  Om dörren hålls öppen för länge går ett inbrottslarm och väktare rycker ut

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det finns särskilda rutiner för hur personuppgifterna behandlas i passersystemet.


UTREDNINGAR

Uppgifter ur passerssystemet kan komma att användas vid utredningar av eventuella brott mot säkerhetsreglerna.

Missbruk kan medföra att kortet dras in.

Det finns en sammanställning av riktlinjerna för campuskort som är fastställda av universitetsdirektören på Uppsala universitet.