Informationsbord

Uppsala studentkårs föreningar har möjlighet att efter överenskommelse med intendenten anordna informationsbord i Blåsenhus i enlighet med rektors beslut. Det finns framtagna riktlinjer vad gäller tillträde till Uppsala universitets lokaleri andra sammanhang än vid undervisning, forskning och extern uthyrning.

Ansökan om tillstånd och förfrågan om bokning görs till intendent Madeleine Larsson i god tid i förväg via e-post till madeleine.larsson@blasenhus.uu.se.

Vid tidpunkten för bokat tillfälle skall receptionen kontaktas så att plats kan anvisas.

Efter avslutat tillfälle skall allt material tas med (inga flygblad får lämnas, felaktigt uppsatta affischer får ej heller förekomma, m.m.)

Senast uppdaterad: 2022-08-24