Lösenord A och B

För att logga in på studentportalen.uu.se, samt de stationära datorerna på campus krävs användaridentitet och lösenord A.

För att byta lösenord A eller skapa ett lösenord B kan det göras på uu.se/konto. Välj "Gemensam webbinloggning" och logga in.

För att återskapa ett nytt lösenord A när det har glömts bort kan receptionen hjälpa till. Ta med giltig ID-handling. Är lösenordet sparat i webbläsaren finns möjlighet att få fram lösenordet den vägen.

Trådlösa nätverk

På Uppsala universitet finns två trådlösa nätverk för studenter, UpUnet-S och eduroam, där den senare är att föredra.

För inloggning på eduroam krävs ett lösenord B. Det skapas via uu.se/konto och inloggning under "Gemensam webbinloggning" med användar-ID och lösenord A. Väl inloggad kan ett lösenord B skapas.

För uppkoppling mot eduroam kan vissa inställningar behöva göras.

Eduroam är ett världsomfattande trådlöst nätverk och på deras hemsida, www.eduroam.org/where  finns en karta som visar var i världen användare kan vara uppkopplade mot eduroam.

Stationära datorer

Bild som visar datorskärm, tangentbord och hårddisk

Alla studenter som är inskrivna på någon av institutionerna på Blåsenhus har med sitt campuskort tillträde till datorsalarna 21:133, 21:134 samt 21:135. För att veta om det är uppbokat för undervisning i någon av datorsalarna finns ett schema i TimeEdit.

Observera att under pandemin är antalet platser reducerade!

I biblioteket finns det datorer både på entréplanet och på källarplanet.

Office 365

Som student på Uppsala universitet finns kostnadsfri möjlighet att ladda ner Office 365. Tjänsten nås via https://portal.office.com. Inloggning görs med användaridentitet@student.uu.se
(Exempel: abcd1234@student.uu.se) och ditt lösenord A.

Väl inloggad finns möjlighet att ladda ner skrivbordsikoner.

Behöver du hjälp? Kontakta IT Servicedesk

E-post: servicedesk@uu.seServicedesk
Telefon: 018-471 44 00

Öppettider
vardagar 8.00–21.00
helger 14.00–17.30

IT Servicedesk hanterar alla typer av frågor som gäller gemensamma IT-tjänster vid Uppsala universitet.

Alla anställda, studenter och övrigt verksamma kan kontakta oss. Vi svarar direkt på din fråga eller slussar dig vidare till rätt ställe.

Se även guider och information om IT och telefoni (länk till Medarbetarportalen).