Tentamensutlämning

Innehåll:

Du har tillgång till dina skrivna e-tentor på exam.uu.se med ditt student log-in. Om du vill spara dina skrivna e-tentor kan du enkelt ladda ner dem från Inspera som PDF-filer.

Även e-tentor gallras efter två år.

Tentamensutlämning på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier


Studenter som läser på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier välkomnas till EDU studenttorg för att hämta ut sin rättade salstentamen.

När?
Tisdag - onsdag kl. 10.00-14.00

Alla papperstentor äldre än två år gallras och så småningom är det bara e-tentor som vi kommer ha tillgång till.

Tentamensutlämning på institutionen för psykologi


Tentamensutlämningen är stängd tills vidare!

Vid behov av att få kopia på din tenta som har skrivits på papper VT20 kontakta gärna tentamensansvarig kursadministratör Miranda Ielegems miranda.ielegems@psyk.uu.se eller annan kursadministratör på utbildningsadministrationen.

Alla papperstentor äldre än två år gallras och så småningom är det bara e-tentor som vi kommer ha tillgång till.

Senast uppdaterad: 2022-02-07