eduroam

Eduroam (education roaming) är en världsomspännande tjänst som ger tillgång till internet. Du kan använda uppkoppling via eduroam på andra svenska universitet och högskolor som har eduroam samt i andra delar av världen där eduroam är åtkomligt.

Hur du kopplar upp dig på eduroam

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. Tillträde till något av rummen fås genom receptionen. I vilrummen får det endast vistas en person per rum och tillfälle. Vilrummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.

Studentskåp

Det finns skåp att hyra för studenter som studerar på Blåsenhus. Skåpen är placerade på källarplanet och nyckel kvitteras ut i receptionen.

Skåpen lånas terminsvis, med undantag för höstterminen då skåpen ska tömmas på personliga ägodelar och nyckel återlämnas innan julledigheten.

Skåpen har måtten
Höjd: 56 cm
Djup: 52 cm
Bredd: 41 cm

Posters

Posters are only allowed on the official poster boards. It is not allowed on walls, doors, windows or lifts.

If posters have been wrongly placed they will be removed from the boards. Outside the library only official posters with the Uppsala University logo is allowed.

Posterboard  Posterboard

Regler för affischering

Följande punkter måste uppfyllas för att anslag ska få sättas upp

  • Anslag får sitta uppe i maximalt en månad. Datumstämpel från receptionen krävs

  • Anslag med förtryckt datum behöver ingen stämpel och får sitta upp till angivet förtryckt datum

  • Inga dubbletter får sättas upp på samma tavla

  • Täck inte ett aktuellt anslag. Finn annan plats eller ta ner ett inaktuellt anslag om platsen önskas användas

  • Anslag fästs endast med knappnålar - finns att få i receptionen

Last modified: 2021-12-09