Studentsida

Finner du inte vad du söker på denna sida kan du besöka Uppsala universitets studentsida för svar.

EDU Studenttorg

EDU Studenttorg finns i hus 14, plan 1 och välkomnar studenterna vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, måndag till torsdag mellan kl.10.00 och 14.00.

Amanuenserna på EDU Studenttorg finns för att du ska kunna vända dig dit vid studierelaterade frågor kring till din utbildning på lärarprogammet.

Studiebevakarna på lärarprogrammet

De som är anställda som Studiebevakare arbetar för kåren, men förankringen i studentlivet förblir stark genom sektionsrådet LÄRA. En Studiebevakare fungerar som en länk mellan studenterna, kåren och universitetet. De hjälper sektionsråd, studieråd och föreningar samt sitter som representanter i olika universitetsorgan. Enskilda studenter som stöter på problem med sina studier eller andra studierelaterande områden, exempelvis fysisk eller psykosocial arbetsmiljö kan kontakta LÄRA. Du finner Studiebevakarnas kontor i rum 12:014/16.

Kolla gärna in uppsalastudentkar.se/sektion-lara för mer information.

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. För tillträde, gå till receptionen. Det får endast vistas en person per rum och tillfälle. Vilrummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.

Andrum

I Blåsenhus finns ett andrum (24:104), ett rum för stillhet och eftertanke och som är öppet för alla, oavsett tro och livsåskådning. Var vänlig och respektera varandra i rummet genom att idka bön eller meditation i tyst- och stillhet.


Hur hittar jag till andrummet?
För att hitta till andrummet, gå via trapphus 21 till plan ett (bredvid receptionen).

Andrummet håller stängt 6 juni-30 augusti

Ordinarie öppettider under terminstid
Andrummets öppettider:
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00
Avvikande öppettider kan förekomma

Vidare gäller följande:
 • Det är inte tillåtet att bedriva studier i lokalen

 • Det är inte möjligt att boka lokalen

 • All förtäring i lokalen är förbjuden

 • Glöm ej att stänga av mobilen
  (alt. ljudlös)

 • Max 6 personer samtidigt i lokalen

Bestämmelserna är gemensamt framtagna av Sektion LÄRA och intendenturen.

Studentskåp

Det finns skåp att hyra för studenter som studerar på Blåsenhus. Totalt finns femtiofyra skåp och nyckel kvitteras ut i receptionen. Skåpen är placerade på källarplanet.

Skåpen hyrs terminsvis, med undantag för höstterminen då skåpen ska tömmas och nyckel återlämnas innan julledigheten.

Skåpen har måtten
Höjd: 56 cm
Djup: 52 cm
Bredd: 41 cm

Posters

Posters are only allowed on the official poster boards. It is not allowed on walls, doors, windows or lifts.

If posters have been wrongly placed they will be removed from the boards. Outside the library only official posters with the Uppsala University logo is allowed.

Posterboard  Posterboard

Regler för affischering

Följande punkter måste uppfyllas för att anslag ska godkännas och få sättas upp

 • Anslag får sitta uppe i maximalt en månad. Datumstämpel krävs

 • Anslag med förtryckt datum behöver ingen stämpel

 • Inga dubbletter får sättas upp på samma tavla

 • Täck inte ett aktuellt anslag. Finn annan plats

 • Anslag fäster du med knappnålar - finns att få i receptionen