Hitta i Blåsenhus

Campus Blåsenhus består av sju stycken huskroppar som är sammanlänkade till en och samma byggnad. Väl inne i Blåsenhus är huskropparna numrerade mellan 10 till 14 samt 21 och 24.

Orientering var lokalerna finns i huset anges efter rumsnummeranvisningen.
Exempel på lokalers benämning:

  • 10:K102 - Hus 10, på källarplanet (K=källarplanet)
  • 11:130 - Hus 11, på våningsplan 1
  • 12:229 - Hus 12, på våningsplan 2
  • 13:027 - Hus 13, på entrévåningen

Last modified: 2022-03-08